Werkwijze

Familyroom kan de expositie in nauw overleg met de opdrachtgever geheel realiseren. In een eerste, vrijblijvend gesprek, zal geïnventariseerd worden wat de wensen zijn, welk budget beschikbaar is en wat de invalshoek zal zijn om de familiegeschiedenis te vertellen. Op basis van dit gesprek wordt een offerte gemaakt en vervolgens een conceptplan dat m.b.v. schetsen gepresenteerd zal worden. Na goedkeuring helpt Familyroom om het verhaal uit te werken en zodanig te organiseren dat de familieleden betrokken worden en bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Waar nodig worden derden ingeschakeld, zoals een tekstschrijver of een filmer. Ook de uitvoering kan door Familyroom geregeld worden. Door onze werkzaamheden in modules aan te bieden, is een familietentoonstelling bereikbaar voor elke familie, en binnen elk budget.

Schetsen van de expositie De familie Rietbroek uit Alkemade 2015